Jak działa robot koszący?

– W zdecydowanej większości rozwiązań, roboty koszące poruszają się po ogrodzie wykorzystując sygnał elektromagnetyczny nadawany przez przewód graniczny, który wyznacza obszar pracy robota. W związku z tym, przewód graniczny należy zainstalować na ogrodzie z uwzględnieniem wszystkich funkcji  oraz parametrów fizycznych i programowych danego urządzenia w taki sposób, aby mogło ono poprawnie pracować zgodnie z założeniem producenta. Oznacza to, że zależnie od marki i modelu kosiarki, instalacja musi być wykonana w pewnej odległości od granicy powierzchni, po której robot może się poruszać. Odległość ta jest inna w zależności od typu i wymiarów struktur przylegających do trawnika. Niewłaściwie ułożona instalacja może skutkować częstymi błędami robota, licznymi problemami z jego autonomiczną pracą, koniecznością ciągłej interwencji użytkownika a nawet uszkodzeniem robota lub elementów ogrodu, dlatego zaleca się, aby była ona wykonana przez specjalistę, dobrze znającego produkt, z którym pracuje. Niemniej ważna od instalacji jest kwestia wcześniejszego doboru robota pod kątem trawnika, jego kształtu, wymiarów i elementów znajdujących się na nim oraz w jego sąsiedztwie, a także pod kątem zastosowanych rozwiązań technicznych, możliwości konfiguracji i oczekiwań użytkownika. Robot po zainstalowaniu i skonfigurowaniu będzie pracował według instrukcji zdefiniowanych podczas konfiguracji wewnątrz pętli utworzonej na trawniku z przewodu granicznego, kosząc i rozdrabniając skoszoną trawę. Nie zaleca się, aby wysokość trawy była większa niż 1 cm względem wysokości koszenia ustawionej na robocie, gdyż w takim wypadku ścinki trawy mogą nie zostać zmulczowane na tyle, aby się rozłożyć co może doprowadzić do nadmiernego tworzenia się warstwy filcu przy gruncie. W praktyce, w szczycie sezonu robot powinien pracować codziennie. Po wyczerpaniu baterii lub po nastaniu godziny końca pracy robot powróci do bazy celem naładowania baterii i w przypadku gdy znajdzie się poza przedziałem czasu pracy, oczekiwania na kolejny.  Automatyczne kosiarki dostępne na rynku różnią się między sobą wieloma aspektami, m.in. takimi jak:  system jezdny, system koszący, typ i pojemność baterii, czas pracy i ładowania, ilość i różnorodność czujników, algorytm pracy, prędkość koszenia, ilość obsługiwanych stref koszenia, maksymalne pochyłości terenu, możliwości konfiguracji. Roboty Wiper Premium mają możliwość pracy losowej, spiralnej lub inteligentnej (w modelach fabrycznie wyposażonych w moduł GPS). Obsługują do 8 różnych punktów startu i są w stanie pracować na ogrodach od najmniejszych do tych, o powierzchniach 2 ha. Mają możliwość skonfigurowania indywidualnych przedziałów pracy i punktów startu dla każdego z dni tygodnia. Zarządzanie robotami odbywa się zdalnie, poprzez aplikację mobilną (Android lub iOS) za pośrednictwem bluetooth lub sieci komórkowej (w urządzeniach z fabrycznym lub opcjonalnie dokupionym modułem Connect) a czas pracy na jednym ładowaniu w modelach na większe obszary wynosi 7 godzin. Opcjonalna funkcjonalność Infinity umożliwia współpracę różnych modeli Wiper Premium w ramach tego samego obszaru, podczas której roboty nawzajem wymieniają się informacjami na temat skoszonych przez siebie sektorów. W ofercie Wiper Premium znajdują się również roboty z ruchomym przegubem, dobrze radzące sobie z nierównymi powierzchniami a także takie, które pokonują pochyłości terenu do 70%.

Jakie ograniczenia ma robot koszący?

Na rynku robotów koszących istnieje wiele różnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, które promują ich producenci jako te, ich zdaniem, optymalne. Powoduje to sytuację, że poszczególne koncepcje rywalizują ze sobą, mając swoich zwolenników i przeciwników, którzy starają się udowadniać swoje racje. Prawda jest taka, że idealny, uniwersalny robot koszący nie istnieje, a w każdym rozwiązaniu można znaleźć słabe strony. Istotne jest, aby dobrać robota tak, aby sprawdzał się na tym konkretnym trawniku, do którego jest przymierzany. Dlatego najpewniejszym sposobem na zminimalizowanie potencjalnych problemów z pracą robota jest zweryfikowanie ogrodu przez specjalistę. Przykładowo, jeżeli trawnik jest nierówny, zamiast inwestować w jego wyrównywanie, można dobrać robota Wiper Premium serii K, który ma dobrą trakcję i ruchomy przegub. W przypadku dużych pochyleń na trawniku, z którymi duża większość robotów na rynku sobie nie radzi, można dobrać robota Wiper Premium Climber, który ma napęd na wszystkie 4 koła i obsługuje nachylenia do 70%. Pomimo dostępności robotów do pracy w utrudnionych warunkach, trzeba mieć świadomość, że istnieją ograniczenia, których nie da się wyeliminować. Żaden robot jakiegokolwiek producenta nie jest w stanie skosić trawy bezpośrednio przy pionowym obiekcie. Nie ma też gwarancji, że robot nigdy nie zatrzyma się poza przewodem granicznym w wyniku zakłócenia lub zaniku sygnału – jako że roboty odbierają nadawany sygnał elektromagnetyczny cewkami indukcyjnymi, silne źródła zakłóceń mogą powodować zbyt daleki wyjazd poza przewód, co powoduje zatrzymanie pracy i oczekiwanie na interwencję użytkownika.

Czy robot może przejeżdżać przez wąskie korytarze pomiędzy oddzielnymi trawnikami?

Odpowiedź na powyższe pytanie wymaga sprecyzowania “wąskie korytarze”. Załóżmy, że jest to chodnik o szerokości 1 metra. Roboty koszące Wiper Premium są jednymi z nielicznych na rynku, które poradzą sobie z przestrzenią węższą niż 100cm w przejeździe pomiędzy trawnikami a przy zachowaniu pewnych warunków, do przejazdu wystarczy jedynie 70 cm

Czy robot koszący wymaga regularnego serwisowania?

Zalecane jest przeprowadzanie serwisu zimowego robota koszącego po każdym zakończonym sezonie koszenia. Podczas takiego przeglądu robot powinien być zdemontowany, wyczyszczony, zweryfikowany pod kątem technicznym, zaktualizowany i zarejestrowany w systemie producenta przez autoryzowany punkt serwisowy. Taka procedura zmniejsza ryzyko wystąpienia potencjalnych problemów w następnym sezonie oraz w przypadku robotów objętych gwarancją, zapewnia jej kontynuację.

Jak dobrać odpowiedni model robota koszącego do swojego ogrodu?

Jeżeli nie posiadamy pełnej wiedzy na temat asortymentu robotów koszących, ich możliwości i funkcji, zalecany jest kontakt z najbliższym autoryzowanym punktem. Dobór robota powinien odbyć się po wcześniejszej weryfikacji ogrodu przez specjalistę i omówieniu z nim naszych preferencji i oczekiwań (o ile takie posiadamy poza samym aspektem koszenia). Jest to istotna sprawa, ponieważ często nasze wyobrażenia o tym, jak funkcjonuje kosiarka autonomiczna znacznie różnią się od rzeczywistości. Zasadą jest, że aby robot sprawdzał się na ogrodzie, jego wszystkie parametry muszą spełniać wymagania ogrodu. Nie poleca się też wybierania modelu, którego maksymalny obszar pracy jest zbliżony lub niższy niż powierzchnia naszego trawnika – w okresach silnego wzrostu trawy robot może nie nadążać z koszeniem, a w sytuacji, gdy już pracuje na 100% nie możemy nic więcej zrobić.

Czy robot koszący może pracować w czasie deszczu?

Robot koszący może pracować w deszczu, lecz nie zaleca się, aby robił to regularnie. Porównanie rezultatów koszenia trawnika na sucho i na mokro jakimkolwiek sposobem czy urządzeniem zawsze wyglądają korzystniej w pierwszym przypadku. Mokre ścinki sklejają się ze sobą, oblepiają ostrze, koła oraz obudowę robota. W postaci skumulowanych zlepków pozostają przez długi czas na trawniku, wyglądając mało estetycznie i powolnie się degradując. Ponadto, mokra trawa stawia większy opór, powodując większy wysiłek energetyczny silnika koszącego co z kolei cyklu powoduje skrócenie czasu pracy robota. Konsekwencją koszenia na mokro dla użytkownika jest konieczność częstszego czyszczenia urządzenia. Wszystkie roboty Wiper Premium posiadają czujnik deszczu, który domyślnie ustawiony jest w stan aktywny, co oznacza, że po wykryciu deszczu podczas koszenia, zatrzymają pracę ostrza, wrócą do stacji ładującej i poczekają aż opady ustaną.

Co zrobić z robotem koszącym po sezonie koszenia?

Po każdym zakończonym sezonie koszenia robot koszący powinien zostać naładowany do pełna w stacji ładującej, po czym wyłączony i przeniesiony do suchego miejsca, gdzie panuje dodatnia temperatura, najlepiej wyższa niż 10 stopni C. Zaleca się również możliwie szybko oddać urządzenie na przegląd zimowy – jeżeli wewnątrz nagromadziła się wilgoć, pozostawienie robota narażonego na jej działanie przez kwartał może narazić właściciela na spore koszty.

Czy robot koszący jest całkowicie bezobsługowy?

Robot koszący jest urządzeniem, które potrafi samodzielnie pracować, ale nie oznacza to, że możemy o nim zapomnieć. Wprawdzie dobrą praktyką jest jak najrzadziej ingerować w automatyczną pracę robota, lecz trzeba pamiętać, że w razie zatrzymania z błędem, robot sam sobie nie pomoże. Chociaż raz w tygodniu dobrze jest również usunąć z ostrza, kół i struktury robota nagromadzone zabrudzenia.

Ile czasu potrzebuje robot koszący na skoszenie trawnika?

Czas skoszenia trawnika przez robota koszącego jest wypadkową jego prędkości poruszania się, szerokości ostrza, czasu pracy i efektywności pokrycia całego koszonego obszaru. W związku z powyższym, czas potrzebny na skoszenie tego samego trawnika przez różne modele również będzie inny. Dla przykładu, robot koszący Wiper Premium C180 S skosi ten sam trawnik w czasie o ⅓ krótszym niż model Wiper Premium C120 dzięki inteligentnej metodzie poruszania się w trakcie pracy, wykorzystującej sygnał GPS. Z drugiej strony, należy pamiętać, że dwa trawniki o tej samej powierzchni lecz znacząco różnych kształtach (przykładowo, pierwszy z trawników jest kwadratem a drugi ma taką samą powierzchnię lecz ma kształt liter “S”) zostaną skoszone przez tego samego robota w innym czasie. Wraz z ilością trudno dostępnych miejsc dla robota wydłuża się czas skoszenia całego trawnika. Warto o tym pamiętać, przeglądając dane katalogowe robotów, bowiem wszyscy producenci wyliczają maksymalne powierzchnie pracy ich urządzeń zakładając koszenie w optymalnych warunkach na kwadratowym trawniku.

Czy można użytkować trawnik podczas pracy robota koszącego?

Przebywając na trawniku w czasie pracy jakiegokolwiek robota koszącego zawsze należy zachować ostrożność. Każdy robot posiada wysokoobrotowe ostrze, które, przy zaistnieniu niefortunnych okoliczności, może spowodować poważne obrażenia ciała. W szczególności, należy się wystrzegać podkładania nóg lub rąk pod robota oraz stawania do niego frontem, podczas gdy podąża w naszym kierunku – robot może wówczas najechać na stopę. Nie należy również podnosić pracującego robota. O ile powyższe kwestie wydają się oczywiste dla dorosłych, odmiennie może być w przypadku dzieci lub zwierząt. Roboty koszące Wiper Premium, poza przyciskiem awaryjnego zatrzymania, czujnikiem podnoszenia czy czujnikiem ponadnormatywnego przechylenia, wyłączającymi pracę ostrza mają również możliwość współpracy z urządzeniem “Amico”. Jest to urządzenie, w które można wyposażyć zwierzę lub dziecko, w którego pobliżu robot automatycznie wyłącza pracę ostrza i zmienia kierunek poruszania się.