Najmniejsza i najbardziej zwrotna

Seria I zwiększa swój rozmiar i szerokość cięcia do 29cm. Dzięki dużej autonomii baterii i zastosowaniu GPS w modelach Smart, pokrywa obszar koszenia aż do 3500m2, gwarantując stałe, równomierne koszenie ogrodu.

SERIA I+

Wiper Premium I140

pow. do 1400m²  |  czas pracy do 3h

SERIA I+

Wiper Premium I180

pow. do 1800m²  |  czas pracy do 3h

SERIA I+

Wiper Premium I250

pow. do 2500m²  |  czas pracy do 3h

SERIA I+

Wiper Premium I350S

pow. do 3500m²  |  czas pracy do 6h